banner

ĐĂNG KÝ 4G Tốc độ không ngờ

Tốc độ nhanh gấp 7 - 10 lần so với 3G
Cài đặt nhanh chóng, sử dụng dễ dàng
Thoải mái lướt web,Facebook hoặc xem Youtube
Tầm phủ sóng rộng cho thoải mái bạn trải nghiệm

GÓI 3G/4G CHO DI ĐỘNG

ST90

2GB/ngày (60GB/Tháng) GÓI 3G/4G CHO DI ĐỘNG

90.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

ST90 0988495959

Gửi đến 9123

ST120U

28GB/28ngày hết data tốc độ cao được miễn phí tốc độ thường

120.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

ST120U 0988495959

Gửi đến 9123

XL90

9GB/tháng GÓI 3G/4G CHO DI ĐỘNG Data Gấp 5-7 lần tốc độ 3G

90.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

XL90 0988495959

Gửi đến 9123

XL50

5GB/tháng GÓI 3G/4G CHO DI ĐỘNG Data Gấp 5-7 lần tốc độ 3G

50.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

XL50 0988495959

Gửi đến 9123

MIMAX70

3 GB

70.000 Đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

MIMAX70 0988495959

Gửi đến 9123

Mimax90

5 GB

90.000 Đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

Mimax90 0988495959

Gửi đến 9123

MIMAX125

8 GB

125.000 Đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

MIMAX125 0988495959

Gửi đến 9123

MIMAX200

15 GB

200.000 Đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

MIMAX200 0988495959

Gửi đến 9123

UMAX300

3G/4G KHÔNG GIỚI HẠN UMAX300 của Viettel Data Gấp 5-7 lần tốc độ 3G

300.000 Đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

UMAX300 0988495959

Gửi đến 9123

XL90U

9GB data tốc độ cao, nếu hết data tốc độ cao được miễn phí truy cập

90.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

XL90U 0988495959

Gửi đến 9123

V90

Miễn Phí < 20P Nội Mạng + 50P NM + 60GB

90.000 đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

V90 0988495959

Gửi đến 9123

F120U

MP10p/c gọi Nội M +40p Ngoại M +7GB hết miễn phí chi cập

120.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

F120U 0988495959

Gửi đến 9123

GÓI DÀNH RIÊNG CHO DCOM

ST90

2GB/ngày (60GB/Tháng) GÓI 3G/4G CHO DI ĐỘNG

90.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

ST90 0988495959

Gửi đến 9123

ST120U

28GB/28ngày hết data tốc độ cao được miễn phí tốc độ thường

120.000đ / 28 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

ST120U 0988495959

Gửi đến 9123

D70

7 GB dành cho thuê bao sử dụng Dcom 3G/4G Viettel

70.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

D70 0988495959

Gửi đến 9123

D90

10 GB dành cho thuê bao sử dụng Dcom 3G/4G Viettel

90.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

D90 0988495959

Gửi đến 9123

D120

12 GB

120.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

D120 0988495959

Gửi đến 9123

D200

20 GB

200.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

D200 0988495959

Gửi đến 9123

TOMD30

Có 1GB, không giới hạn thời gian sử dụng, hết 1GB hệ thống tự động ngắt kết nối

30.000đ / 1 tháng

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

TOMD30 0988495959

Gửi đến 9123

F70

3GB/tháng+Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút +Tặng 20 phút ngoại mạng

70.000đ / 1 tháng

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

F70 0988495959

Gửi đến 9123

V120 (hót)

2GB/ngày (60GB tháng)+ Mp 20p/cuộc gọi+ 50p ngoại mạng

120.000đ / 30 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

V120 (hót) 0988495959

Gửi đến 9123

ST150

28Gb data tốc độ cao+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20p

150.000 đ / 28 ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

ST150 0988495959

Gửi đến 9123

Hi90

100P Nội Mạng + 100P NM +3GB + 30 SMS / Tháng

90.000đ / 30 Ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

Hi90 0988495959

Gửi đến 9123

F90

Miễn Phí Nội Mạng gọi dưới 10P + 25P NM +5GB + 250SMS

90.000 đ / 30 Ngày

Chi tiết

Hoặc soạn tin:

F90 0988495959

Gửi đến 9123

MIMAX4GVIETTELVIETTEL.NET - WEBSITE ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC 3G/4G VIETTEL

© Viettel 2017. All rights reserved.

Tắt đối với: Tiếng Anh